Thư điện tử: info@fdsp-cn.com
Điện thoại: +86-025-66621288-108

Các thiết lập hoàn chỉnh của thực vật hạt mùn cưa để bán

Tại sao làm cho mùn cưa thành nhiên liệu sinh học viên không?

Viên mùn cưa có thể làm việc như một nhiên liệu xanh bằng cách thay thế than đá, dầu mỏ và khí tự nhiên và có những đóng góp không thể so sánh để bảo vệ môi trường. Nó là rõ ràng rằng mùn cưa được cải thiện, cụ thể là hạt mùn cưa, sở hữu giá trị lớn hơn. Do đó, áp dụng viên mùn cưa máy hoặc mùn cưa miếng dây chuyền sản xuất để thực hiện mùn cưa hoặc khác sinh khối phế liệu thành viên là một xu hướng bắt buộc.

Thiết bị chính của dây chuyền sản xuất viên nhiên liệu sinh học hoàn chỉnh:


Chúng tôi có thể tùy chỉnh các giải pháp sản xuất hoàn toàn theo nguyên vật liệu, độ ẩm, năng lực, thực tế insite và vân vân. Chất lượng cao và dịch vụ vượt trội sẽ được đảm bảo.