Thư điện tử: info@fdsp-cn.com
Điện thoại: +86-025-66621288-108

Dây chuyền sản xuất đậu phộng trấu viên


Hoàn thành miếng dây chuyền sản xuất quá trình

(a) Quá trình lột

Máy tính gỗ debarker được áp dụng cho vỏ log MDF ban papermaking ngành công nghiệp, đó sử dụng chủ yếu để vỏ log, gỗ nhỏ và như vậy, tỷ lệ hạt là hơn 95%.


(b) Chipping quá trình

Inthepelletplantbeforerawmaterialsaremadeintobiomasspellets, theyare

firstreducedintomuchsmaller, thống nhất-sizedparticles. Khi thicknedd lớn hơn 10mm hoặc kích thước lớn hơn 50 * 50mm, một chippper cần thiết để chip các tài liệu thành từng miếng nhỏ.


(c) Quá trình xay

Thehammer mill được sử dụng để tiếp tục đè bẹp những miếng nhỏ thành các hạt nhỏ hơn 3mm indiameter.


(d) Quá trình sấy khô

Afterrawmaterialsarecrushedadryerisneededsincemostrawwoodmaterialshaveamoisturecontentofabout50%. Tuy nhiên, theoptimalmoisturecontentforpelletiztionis13 %-15_%. Thereforearotarydryerisincludedinthepelletplanttoreducethemoisturecontent. Aftercrushinganddryingyoucanbeginmakingwoodpellets.


(e) Quá trình Pelletizing

Aftercrushinganddryingtherawmaterialproperlyitisthenreadyforthepelletmill.

Thepelletizingmachineorpressisthekeypieceofmachineryinthepelletplant.

Itshouldbementionedthatimpuritiesintherawmaterialslikemetalorstone, tháng năm

damagethedieandrollersofpelletmakingmachine.


(f) Quá trình làm mát

Usuallyafterpelletizing, thetemperatureofpellets là từ 60-80 độ và các nội dung độ ẩm là gần 15%. Cho mục đích lí, một dàn lạnh phải được sử dụng để giảm bớt nội dung trên bề mặt của nhiệt độ và độ ẩm.


(g) Quy trình đóng gói

Finallyisthepackingprocess.Inordertoprotectthewoodpelletsbecominggetting

dampandtoincreasestorability, properpackingisnecessary.